Texxen 24

Reseller Applicant Form

Libre ang maging Reseller!

Pag-uusapan natin dito kung paano gumana lahat at paano mag-simula sa Community Supply!

1. Partnership sa mga suppliers
2. Partnership sa mga delivery riders
3. Ready na lahat ng pictures at description para icopy at paste
4. Malinaw ang commission sa bawat product

at marami pang iba!

* Required