БИЗНЕС КОУЧИНГ10

Ибрахим Гулямовнинг бизнесни қадамма-қадам ривожлантириб соф фойдани оширишга қаратилган 2ойлик муаллифлик дастурида иштирок этинг.-10% Чегирма (1-мартгача)

Бизнесингизда қўллай оласиз - бериладиган билим ва техникалар Ўзбекистон шароитига мослаштирилган ва синалган

Икки ойда натижа - сиз икки ой давомида бир йилда эришмаган натижаларга эришишингиз мумкин
Бизнесингиздаги муаммоларга ечим топасиз - Ибрахим Гулямов кафолат беради
100% кафолат - Берилган билим техникалар сизни қониқтирмаса пулингизни тўлиқ қайтариб олишингиз мумкин

Выбрано товаров:

Итого:

Выбрано товаров:

Итого: